Balita

“Dalawang beses na sinuri ang lahat ng data”: Inilathala ng The Lancet ang sagot ng mga scientist sa Russia sa punang patungkol sa bakuna laban sa COVID-19

Sumulat ang mga scientist sa Russia sa pahayagang The Lancet ng isang liham kung saan sinagot nila ang puna sa mga isinagawang pag-aaral tungkol sa bakuna laban sa coronavirus na Sputnik V na nagmula sa isang grupo ng mga scientist na pinangungunahan ni Enrico Bucci na aktibo sa paglaban sa palsipikasyon ng data. Ang pangunahing argumentong ipinresenta ng mga bumuo nito ay hindi tumpak na naunawaan ng kanilang mga kritiko kung ano ang nakita nila sa mga graph na may ilang pagkakatulad na pinagmulan ng paghihinala.

Noong Biyernes, ika-18 ng Setyembre, inilathala ng siyentipikong pahayagang The Lancet ang ibinigay na sagot ni Denis Logunov (ang nasa larawan), ang deputy director para sa siyentipikong paggawa sa center, at ng kanyang mga katrabahong sina Inna Dolzhikova, Olga Zubkova, Amir Tukhvatullin, at Dmitry Scherbakov kaugnay ng puna sa mga pag-aaral tungkol sa bakuna laban sa coronavirus.

Narito ang nangyari. Sa pagsisimula ng Setyembre, pagkatapos ilathala ng The Lancet ang mga resulta ng mga clinical trial para sa bakuna laban sa coronavirus na Sputnik V na ginawa sa Russia, isang grupo ng mga scientist na pinangungunahan ni Enrico Bucci, isang Italian na lumalaban sa palsipikasyon ng data na isang propesor sa biology sa Temple University sa United States, ang nagsaad ng mga pagdududa tungkol sa kung gaano katumpak ang mga pag-aaral ng Russia. Hiniling ng The Lancet sa mga bumuo sa bakuna sa Russia na magsulat ng sagot.

Ang N.F. Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology ay ang organisasyong bumubuo sa bakunang Sputnik V, at pinopondahan ito ng Russian Direct Investment Fund (RDIF). Inilathala ng Russia ang siyentipikong data tungkol sa unang dalawang phase ng pagsubok sa Sputnik V noong ika-4 ng Setyembre sa The Lancet. Sa lahat ng bakuna laban sa COVID-19, ito ang pinakaunang bakuna sa mundo na nairehistro pagkatapos ng dalawang phase ng pagsubok. Kasalukuyang isinasagawa ang ikatlong phase na panahon kung kailan susuriin ang kaligtasan at pagiging epektibo sa iba't iba grupong ng mga tao. 

Ang ilang data na umuulit ang dahilan ng pag-usbong ng karamihan sa mga tanong mula kay Bucci at sa kanyang mga kasamahan: siyam sa mga boluntaryo mula araw 21 hanggang 28 sa proseso ng pagpapabakuna ang may mga inirehistrong antibody indicator na ganap na magkakapareho. Isinaad ni Logunov na “hindi maiiwasan” ang posibilidad na ito sa maliliit na grupo ng mga subject ng pagsubok. “Posibleng maabot ng mga immune system indicator ang uri ng plateau na naobserbahan namin sa panahon ng pananaliksik,” nakasaad sa liham. Isinaad din ni Logunov na dalawang beses na sinuri ng mga scientist sa panahon ng eksperimento ang lahat ng data.

“Gusto naming bigyang-diing dalawang beses na sinuri ang lahat ng ipinapakitang data na nakuha sa panahon ng mga eksperimento. Ang mga umusbong na pagkakatulad, lalo na para sa mga naunang detalye (mga value na mababa o malapit sa baseline), ay nauugnay sa pagiging discrete ng data, at sa maliit na bilang ng mga kalahok sa mga grupo. Sa seksyon ng talakayan sa artikulo, binigyang-diin namin ang mga limitasyong ito na likas sa pag-aaral,” nakasaad sa liham.

Isinaad din ni Bucci sa kanyang liham na noong nailathala ang mga resulta ng pag-aaral sa The Lancet na hindi ito nakumpleto, at "kulang ang data tungkol sa kaligtasan.” Sumagot si Logunov na sa katunayan, alinsunod sa protocol ng pag-aaral, may isa pang pagbisita ang nakaplano para sa mga pasyente, 180 araw pagkatapos pangasiwaan ang mga pagpapabakuna. “Ilalathala ang data na makukuha sa panahong iyon alinsunod sa mga binuong proseso,” pangako niya.

Sa pamamagitan ng The Lancet, tiniyak ng mga awtor ng liham na handa si Bucci at ang kanyang mga kasamahan na gawing available ang data para sa bawat indibidwal na kalahok sa mga pagsubok sa bakuna laban sa COVID-19 kapag na-request ito. “Kinukumpirma naming magiging available ang indibidwal na data ng kalahok sa pamamagitan ng kahilingang naka-address kay Denis Logunov at, pagkatapos maaprubahan ang kahilingan, puwedeng ibahagi ang data sa pamamagitan ng secure na online na platform,” kinumpirma ng mga mananaliksik sa Russia.

Ang ibig sabihin ng sagot galing sa Russia. “Ang isa sa mga reklamong ipinresenta ni Bucci ay magkapareho ang mga value ng antibody titer para sa mga kalahok sa pag-aaral. Sinabi ni Logunov sa sulat na puwedeng maging magkapareho ang mga value na ito dahil discrete ang mga ito: sa panahon ng pag-aaral, walang nakuhang tumpak na figure ng titer ang mga scientist sa Russia, pero nakita nila ang mga value ng mga ito na may ilang partikular na interval bilang resulta ng mga ginamit na teknolohikal na paraan, halimbawa, 800, 1600, 3200, atbp. Sadyang may kataasan ang posibilidad na magiging magkapareho ang data para sa maliit na bilang ng mga kalahok sa pag-aaral, ibig sabihin, mapapailalim sa parehong saklaw ang mga antibody titer, bagaman kakailanganing suriin ang qualitative modeling ng posibilidad na ito na magsasaalang-alang sa mga partikular na feature ng mga nauugnay biological na proseso. Hindi kailangan ng mga scientist sa Russia ng tumpak na data, dahil ang layunin ng tungkulin para kay Logunov at sa kanyang mga kasamahan ay ang maipakita kung may epekto ang bakuna,” sabi ni Anton Gopka, isang general partner at co-founder sa ATEM Capital, sabi sa Forbes magazine.

Hindi nag-alok si Bucci at ang kanyang mga kasamahan ng anumang sarili nilang hypothesis kung bakit nagkaroon ng posilibidad na makagawa sa pag-aaral ng magkakaparehong value ng antibody titer, at hindi isinaalang-alang sa pag-aaral ang pagkakapareho ng uri ng nangyayaring pagkakatulad na iyon, pagbibigay-diin ni Gopka: "Nakatuon ang kanilang mga komento sa palsipikasyon, o na may nangyaring teknikal na error.” May mga paksang pagdedebatihan, pero pinagtuunan lang ni Bucci at ng kanyang mga kasamahan kung paanong magkakapareho ang mga graph nang hindi gumagawa ng anumang pagsubok na bigyang-kahulugan ang mga ito, sabi ng eksperto.

“Sa aking pananaw, magpapakita ito ng mas maraming interes para pag-aralan kung paano gumana ang bakuna sa grupo ng mga tauhan sa serbisyo sa militar at sibilyan, at kung mayroong anumang anomalya sa data na iyon,” dagdag ni Gopka. Sinabi niya na napakalinaw ng sagot mula sa mga scientist sa Russia: ito ay propesyonal, stable, at pinasinungalingan nito ang mga tanong sa parehong paraan kung paano itinanong ang mga ito. Gayunpaman, may kababawan ang mismong puna: kung mayroon itong anumang analitika, mas nakakapukaw sana ng interes ang pagbabasa rito, paniniwala ng co-founder ng ATEM Capital.

Sino si Bucci?  Una sa lahat, kilalang kilala si Bucci dahil sa kanyang pagsisikap na labanan ang mga pagtatangkang pasinungalingan ang siyentipikong paggawa. Noong 2016, natuklasan niya ang kumpanya ng pagkonsulta na Resis Rsl na nasa hilaga ng Italy. Kinukuha ang Resis ng mga unibersidad at institusyon para sumuri ng mga siyentipikong publikasyon: nagbibigay ito ng mga serbisyong ginagawang handang i-release ang mga siyentipikong papel sa mga espesyal na publikasyon, kabilang ang pagsusuri sa data na pinupuna nang lubos para sa publikasyon para sa mga hindi pagkakatulad at error. Ayon sa website ng Resis, tatlong tao ang nagtatrabaho roon, pero para sa mga kontratang may malawak na saklaw, kinokontrata nito para magtrabaho ang mga programmer, abugado, eksperto sa forensic science, at ibang scientist sa buong mundo. May sariling software ang kumpanya para makatulong na isiwalat ang mga insidenteng nauugnay sa palsipikasyon. Kinukumpirma ni Bucci na nagsa-scan ito ng mga larawan sa mga manuskrito para makita ang pag-uulit o iba pang hindi pagkakatulad.

Halimbawa, noong 2017, humingi ng tulong ang Leibniz Institute on Aging sa Resis pagkatapos nitong mapag-alamang 8 sa 11 siyentipikong publikasyon ang na-release ng director ng institusyon na si Karl Lenhard Rudolph ang naglalaman ng mga gross error. 

Bilang resulta, naobliga ang mga scientist sa Leibniz Institute na ipadala muna ang bawat artikulo at doctoral dissertation sa Resis para i-verify ang mga ito, at para sa publikasyon pagkatapos lang noon. Lumagda ang institusyon ng kontrata kasama ang Resis para sumuri ng mga larawan, sumuri ng mga istatistika, at maghanap ng mga pagsasagawa ng plagiarism sa mga doctoral dissertation. Susuriin ng Resis ang lahat ng manuskrito sa loob ng 24 na oras kapag natanggap na ang mga ito, bagaman kung magkakaroon ng anumang problema, posibleng abutin ng hanggang tatlong araw ang proseso ng pagsusuri. Nag-a-allocate ang Institute ng hanggang 50,000 Euro (55,000 USD) kada taon para mabayaran ang mga serbisyong ito at maiproseso nito ang impormasyong ibinibigay nito.

Ang sinasabi ng RDIF. “Marami sa mga publikasyon ni Bucci ang naglalaman ng impormasyon tungkol sa posibleng pagsasalungat ng interes niya na nauugnay sa mga pangkomersyal na aktibidad na isinasagawa niya. Pero noong una, ang bukas na liham mula kay Bucci at sa iba pang ekspertong naka-address sa mga bumuo ng Sputnik V ay hindi naglalaman ng anumang impormasyon tungkol sa pagsasalungat ng mga interes, sa halip ay inihayag lang bilang bahagi ng isang opisyal na tanong na isinumite sa The Lancet,” isinaad ng serbisyo ng pahayagan ng RDIF. Posibleng kasama sa mga kliyente ng Resis ang mga institusyon sa siyentipikong pananaliksik at parmasyutikong kumpanyang nauugnay sa pananaliksik. “Ang paglalathala ng mga bukas na liham at opinyon ng eksperto, sa kasong ito, ay puwedeng makatulong sa pag-promote ng sales para sa kumpanya ni Bucci,” binigyang-diin ng kinatawan ng RDIF.

ISINALIN MULA SA INGLES

Matagumpay na naipadala ang mensahe!

Naka-subscribe ka sa aming mga update.
Salamat!