Mga Bagay na Madalas Itanong

Mga Bagay na Madalas Itanong

Kailan magsisimula ang maramihang produksyon ng bakuna sa Ruso?
Noong 2020, ang sunud-sunod na produksyon ng bakunang Sputnik V ay inilunsad sa Ruso at sa ibang bansa. Hanggang sa Pebrero 2021, inihayag ang pagsisimula ng produksyon ng bakuna sa iba’t ibang bansa tulad ng Indiya, Timog Korea, Brasil, at Kazakhstan.

Magkakaroon ba ng bakuna sa ibang mga bansa?
Ang bakunang Sputnik V ay rehistrado na sa mahigit 60 bansa, kasama ang North at South America, ang Middle East, Europe, Asia at Africa. Palalawakin ang listahan.

Hanggang sa ngayon, higit 50 bansa sa EMEA at LATAM ang nag-apply para sa bakunang Sputnik V.

Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang malaman kung mayroon nang bakuna sa iyong bansa.

Kailan ibibigay ng Ruso ang buong pang-agham na datos ng bakuna?
Ang mga pagsusuri sa Yugto I–II at Yugto III ng klinikal na pagsubok ay inilathala sa The Lancet, isa sa mga nangungunang internasyonal na medikal na magasin.

Kailan magkakaroon ng bakuna?
Magagamit ang Sputnik V sa populasyon ng Ruso at iba pang bansa kung saan naaprubahan ng awtoridad sa regulasyon ang aplikasyon ng bakuna sa loob ng pambansang programa ng pagbabakuna kontra-COVID-19 sa masa. Inilunsad sa Ruso ang sunud-sunod na produksyon ng Sputnik V sa iba't ibang pasilidad sa bansa, pangunahin para sa lokal na paggamit. Ang aming mga internasyonal na katuwang ay kasalukuyang gumagawa ng Sputnik V para sa dayuhang paggamit. Mag-subscribe sa mga Sputnik V social media feed upang makita ang mga datos ng produksyon at internasyonal na distribusyon ng Sputnik V.

Paano para makakuha/makabili ng bakuna?
Ang Sputnik V ay papayagang gamitin ng populasyon ng isang bansa matapos maaprubahan ng kani-kanilang awtoridad sa pamamahala sa loob ng programa ng pambansang pagbabakuna ng masa kontra-COVID-19. Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang malaman ang impormasyon ukol sa internasyonal na produksyon at distribusyon ng Sputnik V.

Magkano ang Sputnik V?
Ang mga gastos sa produksyon at logistics Y Magiging salik na makakaapekto sa presyo ng bakuna sa mga partikular na bansa. Sa karamihan ng bansa, tulad ng Ruso, sasagutin ng mga programa ng pambansang seguro ang mga gastos sa pagbabakuna. Dahil hindi kami naglalayon ng labis na mataas na kita mula sa pagbebenta ng bakuna, ang presyo ay magiging mapagkumpitensya, hanggang $10/dosis. Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang makakuha ng karagdagang detalye.


Message has been successfully sent!

Naka-subscribe ka sa aming mga update.
Salamat!