Mga Bagay na Madalas Itanong

Mga Bagay na Madalas Itanong

Kailan magsisimula ang maramihang paggawa ng bakuna ng Russia?
Ang plano ay ang paramihin ang produksyon ng bakuna sa katapusan ng 2020 sa Russia at sa buong mundo.

Makakakuha ba ng bakunang ito sa ibang mga bansa?
Mahigit 30 bansa ang nagpahayag ng interes na kumuha ng Sputnik V, kasama na ang UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Pilipinas, Brazil, Mexico, at India.

Kailan magbibigay ang Russia ng kumpletong sayantipikong data tungkol sa bakuna?
Isang siyentipikong artikulo sa The Lancet, isa sa mga nangungunang siyentipikong journal sa mundo, ang inilathala pagkatapos ng mga resulta ng Yugto I-II ng klinikal na pagsubok sa bakuna noong Setyembre.


Message has been successfully sent!