Mga Bagay na Madalas Itanong

Mga Bagay na Madalas Itanong

Kailan magsisimula ang maramihang produksyon ng bakuna sa Ruso?
Noong 2020, ang sunud-sunod na produksyon ng bakunang Sputnik V ay inilunsad sa Ruso at sa ibang bansa. Hanggang sa Enero 2021, inihayag ang pagsisimula ng produksyon ng bakuna sa iba’t ibang bansa tulad ng Indiya, Timog Korea, Brasil, at Kazakhstan.

Magkakaroon ba ng bakuna sa ibang mga bansa?
Sa unang bahagi ng Enero 2021, ang bakuna ay nairehistro at kasalukuyang magagamit sa Ruso, Belarus, Serbia, Arhentina, Bolibya, Algeria, at Palestina. Sa mga susunod na linggo, tinatayang 10 bansa ang naglalayong irehistro ang bakuna sa sariling hurisdiksyon.

Hanggang sa ngayon, higit 50 bansa sa EMEA at LATAM ang nag-apply para sa bakunang Sputnik V.

Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang malaman kung mayroon nang bakuna sa iyong bansa.

Kailan ibibigay ng Ruso ang buong pang-agham na datos ng bakuna?
Ang mga pagsusuri sa Yugto I – II ng klinikal na pagsubok ay inilathala noong Setyembre sa The Lancet, isa sa mga nangungunang internasyonal na medical na magasin. Ang mga resulta ng Yugto III na klinikal na pagsubok ay inaasahang mailalathala sa madaling panahon.

Paano maging isang boluntaryo sa klinikal na pagsubok?
Tapos na ang pagpili ng mga boluntaryo sa Ruso. Ang bawat tao ay maaaring mabakunahan sa panahon ng pagbabakuna ng masa.

Ang mga klinikal na pagsubok pagkalipas ng pagapruba ay kasalukuyang isinasagawa sa United Arab Emirates (UAE), Indiya, Venezuela, at Belarus.

Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang malaman ang mga klinikal na pagsubok ng Sputnik V sa iyong bansa at ang mga opsyon sa pagsali nito.

Kailan magkakaroon ng bakuna?
Ang Sputnik V ay magagamit ng populasyon ng Ruso at ibang mga bansa kung saan naaprubahan ng awtoridad sa pamamahala ng aplikasyon ng bakuna sa loob ng programa ng pambansang pagbabakuna ng masa kontra-COVID-19. Inilunsad sa Ruso ang sunud-sunod na produksyon ng Sputnik V sa iba’t ibang pasilidad para sa lokal na paggamit. Ang aming mga internasyonal na katuwang ay kasalukuyang gumagawa ng Sputnik V para sa paggamit sa ibang bansa. Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang malaman ang impormasyon ukol sa internasyonal na produksyon at distribusyon ng Sputnik V.

Paano para makakuha/makabili ng bakuna?
Ang Sputnik V ay papayagang gamitin ng populasyon ng isang bansa matapos maaprubahan ng kani-kanilang awtoridad sa pamamahala sa loob ng programa ng pambansang pagbabakuna ng masa kontra-COVID-19. Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang malaman ang impormasyon ukol sa internasyonal na produksyon at distribusyon ng Sputnik V.

Kailan magsisimula ang mga klinikal na pagsubok sa aking bansa?
Ang mga klinikal na pagsubok pagkalipas ng pagapruba ay kasalukuyang isinasagawa sa Ruso, United Arab Emirates (UAE), Indiya, Venezuela, at Belarus. Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang makita ang mga datos ng mga klinikal na pagsubok ng Sputnik V sa iyong bansa.

Magkano ang Sputnik V?
Ang mga gastos sa produksyon at logistics Y Magiging salik na makakaapekto sa presyo ng bakuna sa mga partikular na bansa. Sa karamihan ng bansa, tulad ng Ruso, sasagutin ng mga programa ng pambansang seguro ang mga gastos sa pagbabakuna. Dahil hindi kami naglalayon ng labis na mataas na kita mula sa pagbebenta ng bakuna, ang presyo ay magiging mapagkumpitensya, hanggang $10/dosis. Mag-subscribe sa mga social media feed ng Sputnik V upang makakuha ng karagdagang detalye.

Maaari bang pumunta ang taga-ibang bansa sa Russia para makatanggap ng bakunang Sputnik V?
Sa ngayon ang bakunang Sputnik V ay makukuha lang bilang bahagi ng mga klinikal na pagsubok o para sa mga taong mula sa tinatawag na “mga high risk na pangkat” kasama ang mga medikal at pampaaralang trabahador. Mangyaring mag-subscribe sa mga social media channel ng Sputnik V para malaman kung kailan magagamit ng mga banyagang mamamayan ang Sputnik V sa Russia.


Message has been successfully sent!

Naka-subscribe ka sa aming mga update.
Salamat!