Mga clinical trial

Mga clinical trial

Bago simulan ang mga clinical trial, dumaan muna ang bakuna sa lahat ng yugtong kailangan bago ang mga clinical trial nang may mga naging eksperimento sa iba’t ibang uri ng hayop, kasama na ang dalawang uri ng primate.

Natapos na ang Phase 1 at 2 ng mga clinical trial ng bakuna noong Agosto 1, 2020. Ang lahat ng boluntaryo ay nasa maayos na kalagayan, at walang naobserbahang side effect na hindi inasahan o hindi kanais-nais. Nakapaglabas ang bakuna ng malakas na antibody at cellular immune response. Walang kahit isang kalahok ng mga kasalukuyang clinical trial ang nahawahan ng impeksyon ng COVID-19 matapos mabakunahan. Ang pagiging lubos na mabisa ng bakuna ay kinumpirma ng mga high precision na pagsusuri para sa mga antibody sa blood serum ng mga boluntaryo (kasama na ang pagsusuri para sa mga antibody na nagnu-neutralize sa coronavirus), pati na rin ng kakayahan ng mga immune cell ng mga boluntaryo na mag-activate bilang response sa spike S protein ng coronavirus, na nagsasaad na nagkakaroon ng antibody at cellular immune response mula sa bakuna.

Sinimulan noong ika-25 ng Agosto, 2020 ang mga clinical trial pagkatapos ng pagpaparehistro kung saan kasali ang mahigit 40,000 tao sa Russia at Belrus. Lalahok din ang maraming iba pang bansa, gaya ng UAE, India, Venezuela, Egypt, at Brazil sa mga clinical trial na iyon. Nakatanggap ang bakuna ng registration certificate mula sa Russian Ministry of Healthcare noong ika-11 ng Agosto, at, ayon sa mga panuntunang pinagtibay sa panahon ng pandemya ng COVID-19, magagamit ito upang bakunahan ang populasyong nasa Russia. Ang plano ay ang paramihin ang produksyon ng bakuna sa Russia at sa buong mundo.

Ang natatanging substance ng Sputnik V at ang pamamaraan ng paggamit nito ay protektado ng patent sa Russia, na hawak ng Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology.

Message has been successfully sent!

Naka-subscribe ka sa aming mga update.
Salamat!