Bakuna

Pangkalahatang impormasyon

Sa kasalukuyan, mayroong humigit-kumulang 165 iba’t ibang bakuna para sa COVID-19 na dine-develop sa iba’t ibang panig ng mundo. Ang mga pangunahing uri ng bakuna ay kinabibilangan ng mga vector, inactivated, batay sa nucleic acid (DNA at mRNA) at batay sa protina na recombinant na bakuna. Ang bakunang adenovirus vector-based ng Russia ay inirehistro ng Russian Ministry of Health noong Agosto 11 at naging ang kauna-unahang rehistradong bakuna para sa COVID-19 na nakalabas sa merkado. Ang anunsyong ito ay nakagawa ng tinatawag na “Sputnik moment” para sa pandaigdigang komunidad.

Noong 1957, ang matagumpay na paglunsad sa kauna-unahang satellite sa kalawakan ng Soviet Union ay nagbigay-buhay sa pananaliksik sa kalawakan mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Dahil dito, tinawag na Sputnik V ang bagong bakuna para sa COVID-19 ng Russia.

Ginawa ang website na ito upang magbigay ng wasto at updated na impormasyon tungkol sa Sputnik V at upang sugpuin ang kampanyang nagpapalaganap ng maling impormasyon na inilunsad laban dito sa maraming international na media.

Registration certificate ng Russian Health Ministry

Sputnik V vaccine
Sputnik V vaccine

Paano gumagana ang mga bakunang adenoviral vector-based

Ang mga “vector” ay mga pinaglululanan, na naglalabas ng genetic material mula sa ibang virus patungo sa isang selyula. Ang gene na mula sa adenovirus, na sanhi ng impeksyon, ay inaalis habang nagsasalin naman ng isang gene na may code ng protina mula sa ibang virus – na sa kasong ito ay coronavirus. Ang isinaling elementong ito ay ligtas sa pangangatawan ngunit tinutulungan pa rin nito ang immune system na mag-react at gumawa ng mga antibody, na nagpoprotekta sa atin laban sa impeksyon.

Sa tulong ng platform ng teknolohiya ng mga adenovirus-based vector, nagiging mas madali at mas mabilis ang paggawa ng mga bagong bakuna sa pamamagitan ng pag-modify sa naunang carrier vector gamit ang genetic material mula sa mga bagong umuusbong na virus na tumutulong sa paggawa ng mga bagong bakuna sa loob ng mas maikling panahon kumpara sa ibang pamamaraan. Dahil sa mga ganitong bakuna, nagkakaroon ng malakas na response mula sa immune system ng tao.

Ang mga adenovirus ng tao ay itinuturing na ilan sa pinakamadaling i-engineer sa ganitong paraan at dahil dito, madalas gamitin ang mga ito bilang vector.

Alamin pa kung paano gumagana ang mga bakunang adenovirus-based vector

Alamin pa ang tungkol sa matagumpay na karanasan ng Gamaleya Center sa pag-develop ng mga bakuna laban sa Ebola na batay sa isang adenovirus vector

Sputnik V vaccine Sputnik V vaccine

Kaligtasan at bisa

Matapos magsimula ang pandemya ng COVID-19, kumuha ang mga mananaliksik sa Russia ng piraso ng genetic material mula sa novel coronavirus SARS-COV-2, na nagko- code ng impormasyon tungkol sa istruktura ng spike S-protein, na bumubuo sa “crown” ng virus at nag-uugnay sa mga selyula ng tao. Inilagay nila ang mga ito sa isang pamilyar na adenovirus vector upang maisalin sa isang selyula ng tao at magawa ang kauna-unahang bakuna para sa COVID-19 sa buong mundo.

Upang matiyak na magkakaroon ng immunity sa loob ng mahabang panahon, nakaisip ang mga siyentista ng Russia ng makabagong ideya ng paggamit ng dalawang magkaibang uri ng adenovirus vector (rAd26 at rAd5) para sa una at pangalawang pagbabakuna, na magdaragdag sa bisa ng bakuna.

Ligtas ang paggamit ng mga adenovirus ng tao bilang mga vector dahil ang mga virus na ito, na sanhi ng karaniwang sipon, ay hindi novel (bago) at umiiral na mula pa noong nakaraang libo-libong taon.

PANANAW TUNGKOL SA SPUTNIK V VACCINE SA RUSSIA

ANTAS NG KAMALAYAN NG MGA MAMAMAYAN NG RUSSIA SA PAGBUO AT PAGPAPAREHISTRO SA BAKUNANG GAWA NG RUSSIA
90%
Populasyon sa kabuuan
97%
Mga manggagawa sa industriya ng medisina
PANANAW TUNGKOL SA KALIDAD NG MGA BAKUNANG GAWA NG RUSSIA
Malamang
na maganda
43%
Malamang
na hindi maganda
14%
43% ng populasyon ang
naniniwalang mataas ang
kalidad ng bakuna
Malamang
na maganda
53%
Malamang
na hindi maganda
5%
53% ng populasyon sa kategorya ng mas nakatatanda ang naniniwalang mataas ang kalidad ng bakuna
Malamang
na maganda
61%
61% ng mga manggagawa sa industriya ng medisina ang naniniwalang mataas ang kalidad ng bakuna
TIWALA SA PAGIGING EPEKTIBO NG BAKUNANG GAWA NG RUSSIA LABAN SA EPIDEMYA
53%
53% ang naniniwalang mapipigilan ng bakunang gawa ng Russia ang epidemya
ANTAS NG TIWALA SA BAKUNANG GAWA NG RUSSIA KUMPARA SA MGA BAKUNANG GAWA SA IBANG BANSA
62%
Ng malaking mayorya ang mas pinipili ang bakunang gawa ng Russia
80%
80% ng mga nakatatanda ang mas pinipili ang bakunang gawa ng Russia
12%
12% lang sumusuporta sa mga bakuna ng ibang bansa


Mga pangunahing resulta ng survey na isinagawa ng FOM (Public Opinion Foundation) (Russia)

PANANAWA NG MUNDO TUNGKOL SA SPUTNIK V VACCINE

ANTAS NG TIWALA NG MEXICO SA BAKUNA, BATAY SA PINAGMULAN NITONG BANSA
Mataas
Katamtaman
Mababa
Napakababa
Walang sagot
RUSSIA
32
34
17
12
5
UNITED STATES
31
29
17
19
4
GREAT BRITAIN
30
33
18
12
7
FRANCE
28
37
16
13
6
MEXICO
22
41
26
8
3
CHINA
20
24
22
31
3

EL FINANCIERO (Mexico)
ANTAS NG TIWALA NG PILIPINAS SA BAKUNANG GAWA NG RUSSIA
50%
ANG SUMASANG-AYONG MABIGYAN NG BAKUNA PAGKATAPOS MAAPRUBAHAN AT MAGING AVAILABLE ANG BAKUNAWR NumeroResearch (the Philippines)

Message has been successfully sent!