Balita

Inimbitahan sa laboratoryo sa Moscow ang mga team sa kalusugan ng Saudi upang tasahin ang bagong bakuna para sa coronavirus ng Russia

Sa isang eksklusibong panayam sa Arab News, ipinaliwanag ni CEO Kirill Dmitriev ang dahilan ng mabilis na pagpaparehistro ng bakuna, at kung bakit sa tingin niya ay hindi maganda ang pagtanaw ng Kanluran sa potensyal na tagumpay na ito laban sa pandemya

DUBAI: Noong nakaraang linggo, ginulat ng Russia ang mundo nang ianunsyo nitong nakagawa ito at pinahintulutan nito ang paggawa ng bakuna — Sputnik V — upang labanan ang COVID-19. Pinuna ng maraming eksperto at media commentator ang mga Russian dahil sa mabilis na paghahayag nito ng pag-angkin sa unang bakuna nang walang sapat na pagsusuri, partikular na ang phase 3 ng pagsusuri sa mga tao.

Malaki ang bahagi ng Russian Direct Investment Fund (RDIF) sa pagbuo ng Sputnik V. Sa isang eksklusibong panayam sa Arab News, ipinaliwanag ni CEO Kirill Dmitriev ang dahilan ng mabilis na pagpaparehistro ng bakuna, at kung bakit sa tingin niya ay hindi maganda ang pagtanaw ng Kanluran sa potensyal na tagumpay na ito laban sa pandemya.

AN: Nagulat ka ba sa mga reaksyon sa ilang bahagi ng international na media?

KD: Nauunawaan naming mahahati ang pananaw ng mundo. May naging dibisyon sa pagitan ng mga ordinaryong taong gustong makuha ang bakuna at nakakaunawa sa magandang balitang hatid nito sa lahat ng bansa. At may ilan ding pulitiko, ilang kumpanya ng parmasya, at ilang media, may dibisyon din doon.

Pagkatapos ay may dibisyon sa pagitan ng mga bansa. May nakita kaming napakanegatibo, tatawagin ko itong reaksyon ng pagkainggit sa US, sa UK, at sa ilan pang ibang lugar sa Europe. Ngunit may nakita kaming napakapositibong reaksyon sa Middle East, sa Asia, at lubos na positibong reaksyon sa Latin America. Sa tingin ko, magkakaiba ang reaksyon sa mga heyograpiyang iyon, at inaasahan na namin ito.

Sa tingin ko napakahalagang maunawaan ang posisyon ng Russia. Hindi namin ipinipilit ang aming bakuna sa sinuman. Sa ngayon ay mga Russian lang ang babakunahan, ngunit gusto lang naming ibahagi ang katotohanang mayroon kami ng teknolohiyang ito. Mayroong ilang natatanging feature. Marahil, puwede kong talakayin kung bakit namin ito ginawa, paano namin ito ginawa nang napakabilis, at ang siyensya sa likod nito.

Nakita naming gugustuhin ng ilang bansang tuklasin at gawin ito. Ngunit sa iba pang bansa, dahil lang sa mula ito sa Russia itinakda na nila sa kanilang isip na huwag pansinin ang anumang mula sa Russia. Mayroon akong analohiya: Kung mamamahagi kami ng tubig sa US, makakabasa kami ng mga artikulo sa media na posibleng may lason ito, o ninakaw ang sangkap, o posibleng may vodka ito.

AN: Ngunit ang ilan sa sayantipikong pagpuna ay nakatuon sa napakabilis na pag-develop sa Sputnik V at sa kakulangan ng data.

KD: Makatuwiran ang ilan sa mga punto, at masasagot ang mga ito ng data na ilalathala namin sa Agosto. Sa lahat ng puna, may tamang punto tungkol sa pagbabahagi ng data, at sana nagawa namin ito nang mas maaga. Ngnunit magsisimulang maibahagi ang data sa katapusan ng Agosto, at ilalathala ito — data tungkol sa phase 1, phase 2, mga pag-aaral sa hayop atbp. At sinimulan na naming gawin ang phase 3. Kaya mas maraming data ang lalabas, at patas na puna ito.

Alam naming gumagana ang teknolohiya, at hayaan ninyo akong talakayin kung ano ang natatangi rito. Kailanman ang Russia ay napakagaling sa paggawa ng mga bakuna. Binakunahan si Catherine the Great 30 taon bago lumabas ang unang bakuna sa America — 1762 yata iyon. At napakagaling ng Soviet Union sa paggawa ng mga bakuna noon.

Sa partikular na bakunang ito, sa madaling sabi ay may bentahe ang aming mga siyentista. Pinag-aaralan nila ang bakuna para sa Ebola, na naaprubahan, at ginamit nila ang pamamaraang ito — vector sa adenovirus ng tao — sa bakuna para sa MERS. Noong lumabas ang coronavirus, nagkataon lang na mayroon sila ng napatunayang platform na ito. Ang MERS ay napakalapit sa coronavirus, at nagawa nilang gumamit ng platform na napatunayan at nasaliksik na.

Sa madaling salita ang adenovirus vector na ito ay ang adenovirus vector ng tao. Pinag-aaralan na ito sa mundo sa nakalipas na 20 taon. Nagkaroon ng maraming pag-aaral, libo-libong tao, at napatunayang ligtas ang adenovirus ng tao at wala itong pangmatagalang negatibong epekto.

Ibang-iba ito sa mRNA, maging sa adenovirus ng unggoy, na hindi pa napapag-aralan sa loob ng 20 taon at hindi pa nagiging paksa ng maraming klinikal na pag-aaral. Sa katotohanan, kakaibang pamamaraan ang mga ito, at sana gumana ang mga ito, ngunit hindi gaanong napapag-aralan ang mga pamamaraang ito. Kung kaya't dahil mayroon kami ng napatunayang platform na ito, nagawa naming umusad.

AN: Bakit hindi na lang kayo naghintay hanggang sa katapusan ng Agosoto para ianunsyo ito kapag handa nang ibahagi ang lahat ng data?

KD: Mayroong etikal na responsibilidad na kapag mayroon ka ng teknolohiyang alam mong gumagana, dapat mo itong ibahagi sa mga tao sa ligtas na paraan. Hindi responsable na iantala ang isang bagay na alam mong gumagana at pagkatapos ay itanggi ito sa mga taong nangangailangan ng proteksyon.

Gusto naming gawin ng lahat ng bansa ang lahat ng kinakailangang pagsusuri. Nagawa na ito ng aming Ministry of Health para sa Russia, at napagpasyahan nilang ligtas at mabisa ang bakuna. At noong napagpasyahan nila iyon, gusto nilang ibahagi kaagad ito sa mga Russian. Namamatay ang mga tao dahil sa coronavirus at gusto namin silang protektahan. Mayroong kinikal at pantaong pangangailangan.

AN: Ano naman ang tungkol sa kakulangan ng phase 3 ng mga pagsusuri?

KD: Mayroon kaming batas sa Russia na sa panahon ng epidemya, pinapayagan kang magsagawa ng phase 3 kasabay ng pagbabakuna sa mga tao. Sa madaling salita, ipinapataw lang ito sa mga teknolohiyang napatunayan nang ligtas.

Kaya kung susubukan naming gumamit ng mRNA o adenovirus ng unggoy, hindi pa kailanman naipapakitang mabisa ito, at hindi pa namin ito nagagawa nang walang phase 3. Ngunit napaaprubahan na namin ang bakuna, batay sa Ebola, kaya may data kami para sa nakalipas na anim na taon at ang mundo ay may data para sa nakalipas na 20 taon ng pag-aaral sa mga adenovirus vector ng tao.

Hayaan mo akong ipaliwanag ito sa napakasimpleng paraan. Maaari mong isiping may dalawang bahagi ang bakuna. Mayroon kang code para sa spike ng coronavirus na kailangang maihatid sa mga selyula upang makapaglabas ng mga antibody. Ang karamihan ng bakuna, na pinasimple, ay tinatayang may magkakatulad na spike.

Kaya ang tanginag bagay na mahalaga at iba ay ang mekanismo ng pagsasalin. Ang aming mga mekanismo ng pagsasalin ay batay sa adenovirus ng tao, na napatunayan na dati bilang ligtas nang pangmatagalan. Halimbawa, mayroong mga pag-aaral na nagpakitang hindi ito nagdudulot ng cancer, sa nakalipas na 20 taon.

Kaya gumamit kami ng teknolohiyang ligtas at napatunayan na dati para isalin ang spike ng coronavirus. Kaya kapag naunawaan mo na ang siyensya, ang sasabihin mo ay ‘OK, ano ang posibleng maging problema?’ Ang karamihan ng magiging problema ay nagmumula sa mekanismo ng pagsasalin.

Halimbawa, ang AstraZeneca (ang grupo ng multinational na parmasyutiko na gumagawa rin ng bakuna) ay gumagamit ng adenovirus ng unggoy, na hindi pa kailanman napapag-aralan sa matagal na panahon sa populasyon ng tao. Kung kaya't ibang-iba iyon, na wala sa Kanluran. Ang mRNA (na isang alternatibong pamamaraan sa bakuna na dine-develop ng Kanluran) ay hindi pa kailanman napapag-aralan.

Kaya ipinapakita nitong ang bagay na inaprubahan sa Russia, na ligtas at napili na dati, ay nagsasalin lang ng spike ng coronavirus.

AN: Maaari ka bang magbahagi pa sa akin ng tungkol sa kasunduang mayroon ka sa Saudi Arabia para magsagawa ng mga pagsusuri doon?

KD: Sa kabuuan, mayroon kaming kasunduan para magsagawa ng mga clinical trial sa Saudi Arabia. Bibisita kami sa Saudi Health Ministry at sa Gamaleya Institute, na bahagi ng proseso. May kasosyo na kami sa Kingdom, na isang napakagandang kumpanya sa Saudi. Hindi ko sila dapat pangalanan. Isa itong kumpanya ng parmasyutiko na may malawak na karanasan na nakikipagtulungan sa amin, at ibinahagi na namin ang data ng phase 1 at 2 sa aming mga kasosyo sa Saudi.

Naniniwala kami sa isang tunay na istratehikong pakikipagtulungan sa Saudi Arabia sa bakuna. Alam naming maraming bansa ang humahanga sa posisyon ng Saudi at sa pamamaraan nito, at makikipagtulungan talaga kami sa mga siyentista ng Saudi at sa Saudi Health Ministry, sa napakalalim na pag-unawa sa aming teknolohiya. Naniniwala kaming magiging isang napakatatag na kasosyo ang Saudi para sa aming pinagsamang trabaho sa bakunang Sputnik V.

Nagbahagi na rin kami ng data sa UAE. Inaasahan naming magsisimula ang mga trial doon sa Agosto.

Inaasahan naming magsasagawa ng mga clinical trial sa Saudi, UAE, Pilipinas at Brazil, maging sa Russia.

AN: Mayroon na kayong bakuna. May pakialam ba kayo kung tatangkilikin ito ng buong mundo o hindi?

KD: Siyempre, priyoridad namin ang kaligtasan at seguridad ng mga tao, at mayroon kaming ligtas na bakuna. Magsisimula ang malawakang pagbabakuna sa aming mga mamamayan sa Oktubre. Kung Russia lang ang mababakunahan, isa itong malaking tagumpay dahil ibinigay namin ang bakuna nang mas maaga at nakapagligtas kami ng mas maraming buhay. Napakahalagang iligtas ang aming mga mamamayan.

Ang aming isa pang responsibilidad ay ibahagi sa mundo, nang hayagan, kung ano ang mayroon kami at kung ano ang alam naming gumagana. Bahala na ang mga indibidwal na bansang tuklasin ito. Kung gusto nilang kunin ito o hindi, hindi kami mababahala dahil hindi namin ito ginagawa para kumita.

Ito ay hindi para pagkakitaan, kundi upang maibalik lang ang aming mga gastos sa bakuna at mabayaran ang aming mga nagugol. Hindi ito pamemera. Isa itong makataong inisyatiba. Responsibilidad naming sabihin sa mundong mayroon kami nito, ganito ang kalakaran, at may Sputnik V ka na mayroon ng lahat ng impormasyon, at marami pang ilalathala. Dahil dito, pakiramdam namin ay kumpleto na ang aming responsibilidad sa mundo.

Nakatanggap na kami ng kahilingan para sa 1 bilyong dosis ng bakuna. Malaki ito. Kung magpapakita ng interes ang mga tao, responsibilidad naming ipamahagi ito, pagkatapos ay makikipagtulungan kami sa limang iba pang bansa upang gawin ang bakuna at tiyaking maipapamahagi namin ito sa mga bansang may gusto nito.

Hindi namin sinusubukang kumbinsihin ang US. Hindi namin sinusubukang kumbinsihin ang Europe. Tinupad na namin ang aming responsibilidad sa pamamagitan ng paggawa namin nito, pagbabakuna sa mga Russian, pagbibigay-alam sa mga taong mayroon kami nito, at pagbibigay-daan sa mga bansang gustong imanupaktura ito nang nakikipagtulungan sa kanila.

Sinusubukan naming pagsikapang magawa ang kaya namin nang hindi ito ipinipilit sa sinuman o sinusubukang kumbinsihin ang sinuman.

AN: Magkano ang kada dosis nito?

KD: Maibabahagi namin ang tungkol diyan sa Setyembre o Oktubre dahil pinapalawak namin ang pagmmanupaktura sa labas ng Russia at gusto naming makuha ang pinakamababang presyo at kailangan naming mapalawak ang pagmamanupaktura. Kailangan namin ng ilang buwan pa upang magawa ito.

Ang masasabi ko lang ngayon ay magiging sulit ang pagpepresyo. Sa ilan pang ibang pagtatantiyang nakita namin mula sa ibang tao, inaasahan naming mas mababa ang aming pagpepresyo kumpara sa kung ano ang nakita naming pinapakalat ng iba.

Matagumpay na naipadala ang mensahe!

Naka-subscribe ka sa aming mga update.
Salamat!