Balita

Siyentipiko sa Russia sa likod ng bakuna para sa COVID-19, dinepensahan ang paglulunsad sa 'panahon ng digmaan'

Ni Polina Nikolskaya
Polina Ivanova

6 NA MIN BABASAHIN

MOSCOW (Reuters) - Nagpaplano ang Russia na ibahagi ang mga paunang resulta ng pagsubok nito ng bakuna laban sa COVID-19 batay sa unang anim na linggo ng pagsubaybay sa mga kalahok na lalo pang nagpapabilis sa nagmamadali nang paunahan sa buong mundo na wakasan ang pandemya.

Si Alexander Gintsburg, ang direktor ng Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, ay nagpakita ng mga boteng naglalaman ng bakunang Sputnik-V laban sa coronavirus disease (COVID-19) sa isang panayam kasama ang Reuters sa Moscow, Russia noong Setyembre 24, 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Sinabi ng pinuno ng Gamaleya Institute na gumawa ng bakunang Sputnik V na si Alexander Gintsburg sa Reuters na mahalaga ang bilis ng pagbuo nito sa ilalim ng mga kundisyon sa “panahon ng digmaan” ng isang pandemya ngunit walang nilalaktawang partikular na hakbang.

Ipinagpatuloy ng Russia ang paggawa ng potensyal na bakuna nito laban sa COVID-19 sa pinakamabilis nitong makakaya sa pamamagitan ng mga maramihang pagpapabakuna ng publiko kasabay ng pangunahing pagsubok sa tao, at dahil dito, nag-alala ang ilang tagasubaybay na inuuna nito ang pambansang karangalan kaysa sa purong siyensya at kaligtasan.

“Maraming tao ang namamatay tulad lang sa panahon ng digmaan,” sabi ni Gintsburg habang may hawak na kristal na modelo ng coronavirus. “Pero hindi katumbas ng mabilis na pace na ito ang paglaktaw sa ilang partikular na hakbang gaya ng sinasabi ng ilang media. Hinding-hindi.”

Habang nakaupo sa loob ng kanyang tanggapang gawa sa mga tabla ng kahoy sa institusyon sa Moscow, sinabi ni Gintsburg na tinakdaan ang kanyang grupo ng mahigpit na deadline para gumawa ng bakuna ngunit nasunod ang lahat ng alituntunin para sa pagsusuri sa kaligtasan at pagkamabisa ng Sputnik V.

Ang planong maglathala ng mga interim na resulta batay sa unang 42 araw ng pagsubaybay sa mga volunteer ay nangangahulugang may mataas na tsansa ang Russia na maging pinakauna sa buong mundo na mag-anunsyo ng anumang data mula sa huling yugto ng pagsubok na kilala bilang Yugto III.

Binakunahan ang unang hati ng 5,000 volunteer noong Set. 9 na nangangahulugang posibleng maibigay ang mga interim na resulta ilang araw pagkatapos ng Okt. 21. Sinabi ng sovereign wealth fund ng Russia, na namuhunan sa paglulunsad ng bakuna, na inaasahan nitong mailalathala ang mga interim na resulta sa Oktubre o Nobyembre.

INTERES NG PUBLIKO

Maraming developer sa Kanluran ang nagsasagawa ng mga huling yugto ng pagsubok na mahigit 42 araw nang isinasagawa ngunit wala pang nailalathalang anumang interim na resulta ang mga ito.

Sinabi ng mga gumagawa ng gamot na maghihintay sila hanggang magkaroon sila ng sapat na pagkahawa para makakuha ng mapagkakatiwalaang buod mula sa data bago ang paglalathala, sa halip na magtalaga ng partikular na petsa.

Sinabi ni Gintsburg na may pagtatalo sa interes ng publiko para sa pagbabahagi ng mga interim na resulta pagkalipas ng 42 araw dahil ipapakita ng mga ito ang pangkalahatang trend sa data.

“Para sa akin, halimbawa, masyado itong mabilis. Pero sa mga taong interesado sa kung ano na ang nangyayari, masyado na itong matagal.”

Sinabi ni Gintsburg na susubaybayan ang mga volunteer sa loob ng 180 araw pagkatapos mabakunahan ang huling hati ng 40,000 kalahok. Pagkatapos ng anim na buwan, pinlano ng kanyang grupo na i-tally ang mga huling resulta at pagkatapos ay ilathala ang mga ito sa isang pandaigdigang peryodiko.

Sinuri ng mga kasamahan ang mga resulta ng kanilang unang yugto ng pagsubok at nailathala ang mga ito sa The Lancet.

Kasabay ng pagsubok, nagsimula ang Russia na bakunahan ang mga miyembro ng pangkalahatang publikong itinuturing na nasa malaking panganib noong Set. 8, isa na namang hindi pangkaraniwang pagkilos ng Moscow sa paunahan para sa bakuna.

Humigit-kumulang 400 tao ang nabakunahan sa ngayon, ayon sa ministro ng kalusugan. Sumailalim sila sa hindi gaanong mahigpit na medikal na pagsusuri kumpara sa mga volunteer ng pagsubok, bagama't maaari silang magsumite ng data tungkol sa kanilang kalusugan kasunod ng pagpapabakuna sa pamamagitan ng online na platform.

Sinabi ng isang source sa pamahalaan sa Reuters na posibleng pagbatayan ang mga interim na resulta ng Yugto III ng pagsubok ng pasya tungkol sa kung palalawakin ang maramihang pagpapabakunang ito na magsisimula sa mga taong mahigit 60 taong gulang.

PAKIKIPAGPATINTERO

Sinabi ni Gintsburg na walang malalang side effect na iniulat sa Yugto III ng pagsubok sa ngayon, bagama't nakaranas ang 14% hanggang 15% lang ng mga volunteer ng mga hindi malala at inaasahang side effect. Nakatanggap ng placebo ang sangkapat ng mga kalahok.

Dinepensahan niya rin ang maagang pagpaparehistro ng bakuna para sa paggamit ng publiko, at sinabi niyang ito ang pinakaetikal na paraan.

“Ang pagpipilian ay bigyan ang mga tao ng pagkakataong protektahan ang kanilang mga sarili, o hayaan silang makipagtintero sa nakamamatay na impeksyong ito.”

Sinabi niya ring nakatuon ang Russia na maging humigit-kumulang 75% mas epektibo ang bakuna kaysa sa placebo, na lampas sa 50% limitasyon para sa mga bakuna laban sa COVID-19 na itinakda ng U.S. Food and Drug Administration.

Sinabi ni Gintsburg na ang pagkakaroon ng 40,000 kalahok sa pagsubok ay nangangahulugang magiging epektibo ang pagsubok kahit mababa ang antas ng transmission ng COVID-19 sa kabisera ng Russia.

“Ginagarantiya nito na kahit na mababa ang rate ng pagkahawa, makakakuha pa rin kami ng statistically significant na data.”

642 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng Moscow sa araw na nagsimula ang pagsubok. Tumaas ang rate ng pagkahawa simula noon, nang may 2,217 bagong kaso noong Lunes, bagama't mas mababa pa rin iyon kaysa sa kasagsagan ng humigit-kumulang 6,000 pagkahawa araw-araw sa kabisera noong unang bahagi ng Mayo.

Naglunsad ang iba pang gumagawa ng bakuna ng mga maramihang pagsubok sa mga bansa tulad ng Brazil, South Africa, at United States, at naghahanap sila ng mga lugar kung saan laganap pa rin ang sakit pagkatapos humupa ng epidemya mula sa kasagsagan nito sa Europe.

Pinaplano rin ng Russia na magsuri sa maraming bansa, kabilang ang Belarus, Brazil, at India.

IMPOSIBLE AT HINDI ETIKAL

Nangako rin ang mga gumagawa ng gamot na titiyakin na kasama sa kanilang mas malalawak na klinikal na pagsubok ang iba't ibang hanay ng mga volunteer pagdating sa lahi, etnisidad, kasarian, edad, at iba pang salik.

Nagtatakda ang Russia ng mga quota sa Yugto III ayon sa edad para matiyak ang sapat na bilang ng mga nakatatandang kalahok, sabi ni Gintsburg, pero wala nang iba pang espesyal na grupo ang binubuo. Mahigit sa sangkalima ng mga nabakunahan sa pagsubok sa ngayon ay mahigit 50 taong gulang, sabi niya.

Naaapektuhan ng rate ng transmission sa mga kalahok sa pagsubok ang panahon kung kailan maglalathala ang maraming gumagawa ng bakuna ng mga interim na resulta dahil kailangan nilang magtala ng partikular na bilang ng mga pagkahawa sa COVID-19 bago maibahagi ang paunang data.

Naglunsad ang gumagawa ng gamot sa Britain na AstraZeneca AZN.L ng Yugto III ng pagsubok para sa bakuna nito noong Mayo at wala pa itong inihahayag na anumang trend.

Ang kilalang parmasyutiko sa U.S. na Pfizer PFE.N, na bumubuo ng bakuna kasama ang kasosyo sa Germany na BiNTech BNTX.O, at ang gumagawa ng bakuna sa U.S. na Moderna MRNA.O ay parehong nagsimula ng kanilang mga pagsubok sa huling bahagi ng Hulyo. Wala pa sa dalawa ang gumawa ng anumang paunang paghahayag.

Sinabi ng BioNTech na posibleng magkaroon ito ng data para sa panregulatoryong paghahain sa katapusan ng Oktubre o sa unang bahagi ng Nobyembre.

Sa pagsubok na pabilisin ang proseso ng paghahanap ng bakuna, pinaplano ng Britain na magsaayos ng mga pagsubok kung saan sadyang hahawaan ng COVID-19 ang mga volunteer.

Sinabi ni Gintsburg na imposible ang ganitong uri ng pagsubok sa Russia at itinuturing niya itong hindi etikal: “Nabigla kami sa balita.”

Pag-uulat nina Polina Ivanova at Polina Nikolskaya; Karagdagang pag-uulat ni Ludwig Burger; Panulat ni Polina Ivanova; Pag-edit nina Josephine Mason at David Clarke

Aming Mga Pamantayan: Ang Mga Prinsipyo sa Pagtitiwala ng Thomson Reuters.

Matagumpay na naipadala ang mensahe!

Naka-subscribe ka sa aming mga update.
Salamat!