Video

I-download lahat

 

Video ng paggawa ng bakunang Sputnik V ng Russia. Lokasyon: Moscow, Nikolai Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology. Copyright RDIF.
3D animatic video. Copyright RDIF

Message has been successfully sent!